“БИСКВИТКИ” и ПОЛИТИКА НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

www.AllMall.bg

ВЪВ ВРЪЗКА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Търговецът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК 205932478, регистриран по ЗДДС с № BG205932478, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б, с адрес на упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. Пещера, ул.”Петър Раков” № 17, с електронен адрес: allmall@gmail.com; shop@allmall.bg, представлявано от Румен Христов – дружеството като администратор на лични данни, използва т.нар. “бисквитки” при посещение и използване на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД – www.AllMall.bg за своите нормативно допустими цели - сигурност на връзката, осигуряване на връзката с www.AllMall.bg, гарантиране на успешното използване, на нейните функции и възможности.

С „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК: 205932478, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б, в качеството му на администратор на лични данни, може да бъде осъществена и осъществявана връзка, както на адреса на управление на дружеството: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б – по пощата или чрез куриер, така и на електронната поща на дружеството: valhallapro@abv.bg, чрез телефон: 0895798947 и чрез формата на контакт на следната интернет страница: www.AllMall.bg.

Терминът “Бисквитки” означава пакет от информация, изпратена от уеб сървъра на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД – www.AllMall.bg към интернет браузъра на компютър или друго електронно устройство, използвано от потребителя/клиента, който пакет след това се връща от същия браузър, при поискване, когато бъде получен интернет достъп до сървъра изпратил бисквитките, използвани от администратора или от трета страна.

Администраторът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД използва „бисквитките” с цел осигуряване на сигурност на връзката и използването на функционалните възможности на интернет страницата. Тези „бисквитки” обикновено се наричат системни, сесийни или основни.

Отказването на тези „бисквитки” от страна на потребителя/клиента или ограничаването им от него, би могло да доведе до нарушаване на сигурността на връзката, неудобства при ползване на интернет страницата на онлайн магазина или невъзможност за максимално ползване на функционалните й възможности на последната;

Към настоящия момент администраторът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД използва следните основни бисквитки:

 

rivate_content_version

Добавя произволен, уникален номер и време на страници с потребителско съдържание, за да не се кешира на сървъра. Зададен на няколко места: в PHP, в JavaScript като бисквитка и в JavaScript към локално съхранение.

До 1 година

persistent_shopping_cart

Съхранява ключа (ID) на постоянна количка, за да направи възможно възстановяването на количката за анонимен купувач.

До 1 година

form_key

Мярка за сигурност, която добавя произволен низ към всички подадени формуляри, за да защити данните от подправяне на искания между сайтове (CSRF).

Сесия

store

Проследява специфичния изглед / локална версия на магазина, избрана от купувача.

1 година

login_redirect

Запазва целевата страница, която клиентът е зареждал, преди да бъде насочен към вход в профила си.

Сесия

mage-messages

Проследява съобщения за грешки и други известия, които се показват на потребителя, като съобщението за съгласие с бисквитки и различни съобщения за грешка. Съобщението се изтрива от бисквитката, след като се покаже на потребителя.

1 година

mage-cache-storage

Локално съхранение на специфично за посетителите съдържание, което дава възможност за електронна търговия.

Сесия

mage-cache-storage-section-invalidation

Принуждава локално съхранение на конкретни секции със съдържание, които трябва да бъдат анулирани.

До 1 година

mage-cache-sessid

Стойността на тази бисквитка задейства почистването на локалното кеш хранилище.

Сесия

product_data_storage (local storage)

Конфигурация за визуализиране на данни за продуктите, свързани с последно гледани / сравнени продукти.

До 1 година

mage-translation-storage (local storage)

Показване на преведено съдържание, когато е изискано от потребителя.

Съгласно местните правила за съхранение

mage-translation-file-version (local storage)

Проследява версията на преводите в локално хранилище.

До 1 година

section_data_ids

Съхранява специфична за клиента информация, свързана с инициирани от купувача действия, като например показване списък с желания, информация за плащане и т.н.

Сесия

recently_viewed_product

Съхранява идентификатори на наскоро разгледани продукти за лесна навигация.

До 1 година

recently_viewed_product_previous

Съхранява идентификатори на предишни наскоро разгледани продукти за лесна навигация.

До 1 година

recently_compared_product

Съхранява идентификационни номера на продукти на наскоро сравнени продукти.

До 1 година

recently_compared_product_previous

Съхранява идентификатори на сравнени продукти за лесна навигация.

До 1 година

guest-view

Съхранява идентификационния номер на поръчката, който гостите купувачи използват за извличане на състоянието на поръчката им. Преглед на поръчки за гости. Използва се в модули за Поръчки и Връщания.

Сесия

Администраторът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД използва и други „бисквитки” от гледна точка оптимизиране на маркетинг и реклама, статистически анализ и други, чрез използване на услугите на трети лица – партньори на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД. За това е необходимо предоставяне на информираното съгласие от страна на потребителя/клиента. Този вид „бисквитки” се наричат обичайно таргетиращи, маркетингови и статистически.

Този вид „бисквитки” помагат на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД да анализира обобщени данни за посетители на интернет страницата – примерно – начин на достъп до нея, време, прекарано в нея, за кой път я посещават, начина им на навигиране из съдържанието в интернет страницата, предпочитанията им и съдържание в страницата, към което тези предпочитания са насочени, както и за насочване на реклама към посетителите с оглед техните предпочитания, интереси и други;

Към  настоящия момент, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, във връзка с описаното по-горе, използва следните „бисквитки” на предоставени от трети лица услуги:  

GOOGLEANALYTICS

Google Analytics, e услуга за уеб анализ на Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; “Google”). Google Analytics използва “бисквитки”. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за употребата на интернет страницата AllMall.bg, обикновено се изпраща към сървъри на Google и се съхранява там. В тази връзка „ВАЛХАЛА ПРО” ООД е активирало възможността предоставяна от Google предварително да бъде съкращаван IP адреса на всеки потребител в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по Споразумението на Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден към сървър на Google и съкратен там. От името на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, Google, като получател-обработващ, използва тази информация за анализ и предоставяне на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД на обобщени статистически данни за използването на интернет страницата , за съставяне на отчети за дейността на същата и интернет потреблението чрез последната от страна на потребителите. IP адресът, изпратен чрез браузърът ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които Google разполага. Можете да откажете използването на тези “бисквитки”, като изберете подходящите настройки за вас в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

gtag.js and analytics.js използват следните бисквитки:

 

Име

Описание

Живот на бисквитката

_ga

Използва се за разграничаване на потребителите.

2 години

_gid

Използва се за разграничаване на потребителите.

24 часа

_gat

Използва се за намаляване на скоростта на заявка. Ако Google Analytics се имплементира чрез Google Tag Manager, тази бисквитка ще носи името _dc_gtm_ <property-id>.

1 минута

AMP_TOKEN

Съдържа означение, което може да се използва за извличане на клиентски идентификационен номер от услугата AMP Client ID.

До 1 година

_gac_<property-id>

Съдържа информация, свързана с кампанията за потребителя. Свързани профили в Google Analytics и Google Ads, маркерите за преобразуване на уебсайтове на Google Ads ще прочетат тази „бисквитка“.

90 дни

Клиентът/потребителят може да изключи събирането на данни от Google Analytics чрез съответните настройки на браузъра, посредством който установява връзката с онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД – www.AllMall.bg

FACEBOOK

На уебсайт AllMall.bg се използват социални plugin на Facebook. За тази цел използваме „like” бутона. Тук става въпрос за функция, предлагана от американското предприятие Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Когато посещавате AllMall.bg, който съдържа социален plugin, той не създава връзка с това предприятие. Това се случва чак след Вашето изрично съгласие, за което сте попитан при кликване на съответен бутон.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права в тази връзка и възможностите за настройки за защита на Вашето лично пространство, можете да получите от инструкциите на Facebook за зашита на данните:

http://www.facebook.com/policy.php

Ако не искате Facebook да причислява данните, които се събират с нашия уебсайт, към Вашия Facebook акаунт, трябва да се отпишете от Facebook преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така напълно да забраните свалянето на Facebook plugins с Add-ons за Вашия браузър, напр. с „Facebook Blocker”

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker).

AllMall.bg използва следните бисквитки на Facebook:

Име

Описание

Живот на бисквитката

_fbp

Тази бисквитка е настроена от Facebook да доставя реклама, когато те са във Facebook или цифрова платформа, захранвана от реклама във Facebook, след като посетите този уебсайт.

2 месеца

Важно! Тъй като сайтът не контролира всички “бисквитки” и подобни технологии, предоставяни от трети страни (Third party cookies), е възможно списъкът по-горе да търпи изменения. Ще полагаме необходимите усилия да го поддържаме актуален.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ и PLUG-IN (ПРИТУРКИ)

В интернет страницата www.AllMall.bg са интегрирани бутони с възможност за  споделяне към различни социалните мрежи. За целта бива използвано приложение на администратора „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, при което не се събират лични данни. Единствено ако Клиентите/потребителите натиснат нарочния “бутон за споделяне” на тази интернет страница, се установява пряка връзка между браузъра на съответния клиент и сървъра на третото лице – администратор на съответната социална мрежа, като този администратор ще има достъп до данни на клиента/потребителя и ще ги обработва от свое име и за своя сметка. В този случай „ВАЛХАЛА ПРО” ООД не действа като администратор или обработващ на тези данни и не носи отговорност за тяхната защита. Повече информация за използването на данни от социалните мрежи и тяхната защита, се съдържа в правилата за поверителност на съответните социални мрежи и в случай на интерес, клиентите/потребителите трябва да се запознаят с тези, външни за онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД – www.AllMall.bg правила.

Възможно е и допустимо интернет страница на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД – www.AllMall.bg да включва „притурки”. „Притурките” представляват интерактивни мини-програми, които функционират в страницата - www.AllMall.bg, за да осигурят възможността за предоставяне на специфични услуги от други компании, в това число но не само показване на мнения, новини, видеа и други. Чрез „притурките” е възможно да бъде събирана лична информация, примерно – e-mail адрес на клиент/потребител. Възможно е „притурките” може също да задават „бисквитки“, които са нужни с оглед правилното функциониране на „притурките”. При използването на „притурки” „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  отново не събира лични данни от свое име, нито от името на трето лице, което означава, че в случая „ВАЛХАЛА ПРО” ООД не е администратор или обработващ на тези данни.

НАЧИН НА ДЕАКТИВИРАНЕ, БЛОКИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА „БИСКВИТКИ”

Съответният браузър, използван от клиента/потребителя, съдържа информация, която е публично достояние, за начините за деактивиране, блокиране, изтриване или отказване на използването на бисквитки. Конкретна и допълнителна информация във връзка с начините за деактивиране, блокиране, изтриване или отказване на използването на бисквитки се съдържа в интернет страниците на самите браузъри, където клиентите/потребителите на www.AllMall.bg при нужда могат да се запознаят с нея, на страницата на самия, избран от тях браузър, като за удобство и улеснение на клиентите/потребителите, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, предоставя следните линкове на популярни, често използвани браузъри, както следва:   

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

Клиентите/потребителите имат право да откажат достъпа на бисквитки на трети страни от Google Analytics, което могат да направят чрез неговите настройки за реклами или през https://adssettings.google.com.

Клиентите/потребителите имат право да откажат достъпа на таргетиращи, маркетингови и статистически бисквитки, базирани на интереса, които се използват от  доставчици на реклами, чрез един от следните интернет страници, предоставени от Digital Advertising Alliance:  

http://youradchoices.com)

http://www.youronlinechoices.com

http://optout.aboutads.info

To Top